O mnie

Skończyłam psychologię - w specjalności psychologii klinicznej z neuropsychologią - na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach miałam przyjemność odbyć staż w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym. Obecnie współpracuję także z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie. Odbyłam serię szkoleń z neuropsychologii pod kierunkiem dr hab. Dariusza Wieczorka, dr hab. Emilii Sitek i mgr Rafała Sikorskiego w Sopocie. Ukończyłam też kursy:

 • Trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem systemu RehaCom w Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed we Wrocławiu
 • EEG Neurobiofeedback w HP Medical w Warszawie
 • Kurs w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.
 • Racjonalna terapia zachowania – w Pracowni RTZ w Warszawie.

Diagnostyka i usprawnianie

Wykonuję przyłóżkową i przesiewową oraz pełną ocenę funkcji poznawczych. Zajmuję się usprawnianiem funkcji poznawczych (uwagi, pamięci) i bardziej złożonych – planowania, myślenia. Prowadzę terapię zwężonego pola widzenia przy pomijaniu stronnym między innymi za pomocą Reha com.

Oferta

Przyjmuję pacjentów dorosłych i młodzież. Oferuję pomoc między innymi w:

 • stany po urazach i udarach, upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia,
 • padaczka i inne choroby neurologiczne,
 • otępienie,
 • zaburzenia neurorozwojowe (ASD, ADHD),
 • problemy szkolne (dysleksja dysgrafia)
 • stres, zaburzenia lękowe.

Neuropsychologia i psychoterapia

Prowadzę terapię pacjentów borykających się z: niskim poczuciem pewności siebie, poczuciem winy, natrętnymi myślami, sztywnością zachowania. Zaburzenia emocjonalne mogą być szczególnie dotkliwym źródłem cierpienia osób doznających różnych urazów psychicznych oraz uszkodzeń mózgu (po udarach). Mogą one przejawiać się też natłokiem myśli, zaleganiem emocji czy uporczywością pamięci. Aby skutecznie i trwale usunąć te objawy z psychiki stosuję terapię, która angażuje poszczególne części mózgu.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kontakt

Zachęcam do skorzystania z mojej fachowej pomocy, gwarantuję rzetelność.